Dokumentasjon

Fagbrosjyre

Vedlagte brosjyre gir en nærmere innføring i aminoJern samt en oversikt over aktuelle studier. aminoJern er i dag et etablert lavdose tilskudd som anbefales av helsepersonell og benyttes ved flere norske blodbanker.

Les mer ved å laste ned PDFen under:

Flerkulturell brosjyre

Denne brosjyren gir en kort presentasjon av aminoJern og er beregnet på brukere. Brosjyren er oversatt til urdu, somali, arabisk, dari, polsk, litauisk og engelsk.

Les om aminojern på flere

https://www.aminojern.no/wp-content/uploads/2021/07/aminoJern_broschure_multi_160921.pdf språk:

Studier relatert til opptak og biotilgjengelighet av Ferrochel i aminoJern 

1. Pineda O, et al ,Effectiveness of iron amino acid chelate on the treatment of iron deficiency anemia in adolescents. Journal of Applied Nutrition 1994,46(1-2): 2-13

Kilde: Klikk her (ekstern lenke)

Klinisk studie på personer med jernmangelanemi. Studien sammenlignet effekten av 120 mg jern fra jernsulfat med 30, 60 eller 120 mg jern fra bisglycinat. Det viste seg at selv 30 mg jernbisglycinat daglig korrigerte Hb i løpet av 4 uker, mens ferritin-nivåene først kom seg etter 6-8 uker med 30 mg daglig. Ved en dagsdose på 60 mg jernbisglycinat, kom også ferritin-nivåene seg i løpet av 4 uker.

30 mg daglig var altså tilstrekkelig dose til å avhjelpe en jernmangelanemi, mens de som fikk 60 mg kom seg raskere. Denne studien viste også til den skånsomme effekten på mage og tarm ved inntak Ferrochel.

2. Milman N, et al. Ferrous bisglycinate 25 mg iron is as effective as ferrous sulfate 50 mg iron in the prophylaxis of iron deficiency and anemia during pregnancy in a randomized trial. J. Pernitat Med 2014 42(2); 197-206.

Kilde: Klikk her (ekstern lenke)

I denne randomiserte dobbeltblinde studien ble 25 mg jernbisglycinat /Ferrochel sammenliknet med 50 mg jernsulfat for a motvirke jernmangel hos gravide. Det ble vist at 25 mg jernbisglycinat var nok til å forebygge jernmangel under og etter svangerskapet.

3. Pineda O et al. Effectiveness of treatment of iron-defi ciency anemia in infants and young children with ferrous bis-glycinate chelate. Nutrition 2001;17(5):381-4.

Kilde: Klikk her (ekstern lenke)

I denne randomiserte dobbeltblinde kliniske studien sammenlignet man effekten av 30, 60 og 120 mg jern fra jernglycinat med 120 mg jernsulfat på 100 barn med kjent jernmangelanemi og fant at selv en så liten dagsdose som 30 mg jern fra jernbisglycinat/Ferrochel var tilstrekkelig til konkurrere med effekten av 120 mg jernsulfat, når det gjaldt å motvirke anemi i løpet av 4 uker.

4. Szarfarc SC et al. Relative effectiveness of iron bisglycinate chelate (Ferrochel) and ferrous sulfate in the control of iron deficiency in pregnant women. Arch Latinoam Nutr.2001 Mar;51(1 Suppl 1):42-47.. Nutrition 2001;17(5):381-4.

Kilde: Klikk her (ekstern lenke)

I denne studien ble effekten av tilskudd av 15 mg jern fra jernglycinat sammenliknet med 40 mg jern fra jernsulfat. Det ble vist at jernbisglycinat/Ferrochel hadde signifikant bedre effekt på blodparameterne i løpet av graviditeten, enn den nesten tre ganger høyere dosen jernsulfat.

Andre relevante studier på Ferrochel i aminojern

  • Iost, C et al Repleting hemoglobin in iron deficiency anemia in young children through liquid milk fortification with bioavailable iron amino acid chelate  J AmColl Nutr 1998 Apr;17(2):187-94

  • M Van Stuijvenberg et al. The efficacy of ferrous bisglycinate and electrolytic iron as fortificants in bread in iron-deficient school children. British Journal of Nutrition 2006 95, 532–538 

  • Bagna et al. 2018: Efficacy of Supplementation with Iron sulfate Compared to Iron Bisglycinate Chelate in Preterm Infants Ashmead et al. 2001: the absorption and metabolism of iron aminoacid chelate 

  • Layrisse M et al. Iron Bioavailability in Humans from Break fasts Enriched with Iron Bis-glycine Chelate, Phytates and Polyphenols. J Nutr 2000;130:2195-2199.

  • Bovell-Benjamin AC et al. Iron absorption from ferrous bisglycinate and ferrous trisgly cinate in whole maize is regulated by iron status. Am J Clin Nutr.2000;71:1563-69.

Toksikologi studier

  • Jeppsen RB et al. Safety Evaluation of Ferrous Bisglycinate Chelate. Food and Chemical Toxicology 1999;37:723-31 

  • Jeppsen RB. Toxicology and safety of Ferrochel and other iron amino acid chelates. Arch Latinoam Nutr. 2001;51(Suppl 1):26-34.

Mye tyder på at opptaket av jern fra Ferrochel reguleres av kroppens behov for jern, da ulike studier har vist at absorpsjonen av jernglycin reduseres når hemoglobinet øker. Dette er noe som ligger til grunn for vurderingen av at produktet er trygt. I tillegg at det er studert ved inntak på grupper som barn og gravide uten negative effekter.

aminoJern 25 mg er et jerntilskudd egnet for alle med jernmangel. Ferrochel® bisglycinat chelat er godt dokumentert i mange kliniske studier.

 

  • Effektivt opptak av jern
  • Skånsom mot magen
  • Vegansk og velegnet til alle