For fagpersonell

Fagbrosjyre

Vedlagte brosjyre gir en nærmere innføring i aminoJern samt en oversikt over aktuelle studier. aminoJern er i dag et etablert lavdose tilskudd som anbefales av helsepersonell og benyttes ved flere norske blodbanker.

Les mer: Fakta om Aminojern 2014

Flerkulturell brosjyre

Denne brosjyren gir en kort presentasjon av aminoJern og er beregnet på brukere. Brosjyren er oversatt til urdu, somali, arabisk, dari, polsk, litauisk og engelsk. Forhåpentligvis et nyttig verktøy i praksisen.

Les om aminojern på flere språk:
Arabisk / Dari / Litauisk / Polsk / Somali / Urdu / Engelsk 

Last den ned her eller ta kontakt med oss så sender vi brosjyrer i posten